Kotwy chemiczne

POLY SF

polysf_gruppoceBCR-400 POLY SF / BCR-300 POLY SF / BCR-165 POLY SF / TERMO / KIT / OSR BUCKET

Dwuskładnikowa żywica poliestrowa bez styrenu odpowiednia do średnich obciążeń bez występujących naprężeń w betonie, pełnym murze lub pustakach.

Zgodnie z danymi i właściwościami określonymi na podstawie europejskiej aprobaty technicznej (ETA) macie Państwo do dyspozycji jedną z najlepszych kotw chemicznych na rynku europejskim z dopuszczeniem dla murów ETAG 029 do mocowań z cegłami pełnymi i pustakami

Produkt może zostać użyty w mokrym murze bez redukcji obciążenia projektowego.
Dopuszczenia dotyczą całego szeregu prętów gwintowanych (od M8 do M12) i tulei siatkowych (GC 12×80 – GC 15×85 – GC 20×85)
Dopuszczalne temperatury robocze obejmują zakres -40°C/+40°C (długotrwała temperatura maksymalna = 24°C) i -40°C/+50°C (długotrwała temperatura maksymalna = 40°C).

ETA 15/0560 Opcja 7 od M8 do M16 do betonu niespękanego. Produkt jest dopuszczony dla mocowań o zmiennej głębokości, co daje inżynierowi i użytkownikowi wysoką swobodę zastosowania.
Maksymalna głębokość kotwienia do 20 razy nominalnej średnicy pręta. Obciążenie ciągnięciem dla instalacji w betonie suchym i mokrym. Dopuszczalna odporność termiczna po utwardzeniu kształtuje się w zakresie: -40°C/+50°C (długotrwała temperatura maksymalna = 40°C).

Pod kątem lotnych związków organicznych kwalifikacja zgodnie z francuskim dekretem nr 2011-321 i normą ISO 16000.

Ponieważ produkt nie zawiera styrenu (brak ostrego zapachu) można stosować również w pomieszczeniach zamkniętych.
Odpowiednia do mocowań na sucho.
W przypadku zastosowania na materiale z otworami użyć odpowiedniej tulei.
Ma właściwości tiksotropowe.
Żywica umożliwia ze względu na swoją silną przyczepność i łatwość wnikania w pory i wgłębienia bezpieczne mocowanie bez ryzyka rozciągnięcia, które tym samym nie powoduje naprężenia w materiale będącym podłożem.
Należy podkreślić, że w przypadku mokrego betonu i wypełnionych wodą zagłębień i bardzo dużych obciążeń zaleca się użycie naszej żywicy winyloestrowej (BCR-VINIL i BCR V-PLUS) lub epoksydowej (BCR-EPOXY21).
Żywica i utwardzacz mieszają się tylko podczas wyciskania poprzez przepływ produktu przez odpowiedni mieszacz. Nie jest konieczne wstępne mieszanie.
Żywica może zostać też użyta jako masa do naprawy lub wypełnienia.


POLY EC

liv2_32BCR-400 POLY EC / BCR-300 POLY EC

Dwuskładnikowa żywica poliestrowa bez styrenu odpowiednia do średnich obciążeń bez występujących naprężeń w betonie, pełnym murze lub pustakach.
Odpowiednia do mocowań na suchych materiałach. W przypadku zastosowania na materiale z otworami użyć odpowiedniej tulei.
Należy podkreślić, że w przypadku mokrego betonu i wypełnionych wodą zagłębień i bardzo dużych obciążeń zaleca się użycie naszej żywicy winyloestrowej (BCR-VINIL i BCR V-PLUS) lub epoksydowej ((BCR-EPOXY21).
Ma właściwości tiksotropowe.
Żywica umożliwia ze względu na swoją silną przyczepność i łatwość wnikania w pory i wgłębienia bezpieczne mocowanie bez ryzyka rozciągnięcia, które tym samym nie powoduje naprężenia w materiale będącym podłożem.
Żywica i utwardzacz mieszają się tylko podczas wyciskania poprzez przepływ produktu przez odpowiedni mieszacz. Nie jest konieczne wstępne mieszanie.
Żywica może zostać też użyta jako masa do naprawy lub wypełnienia.
TEMPERATURA ROBOCZA: zakres -40°C/+40°C przy długotrwałej temperaturze maksymalnej 30°C.


VINIL

liv2_33

BCR-825 VINIL / BCR-400 VINIL / BCR-345 VINIL / BCR-300 VINIL / BCR-165 VINIL / TERMO & KIT

Dwuskładnikowa żywica winyloestrowa nie zawierająca styrenu odpowiednia do ciężkich obciążeń bez naprężeń w betonie, pełnym murze, pustakach i drewnie.
Ponieważ produkt nie zawiera styrenu (brak ostrego zapachu) można stosować również w pomieszczeniach zamkniętych.
Ta żywica może być stosowana również w przypadku mokrego betonu i wywierconych otworów wypełnionych wodą (obniżenie obciążenia projektowego o 20%).
Wysokie wartości obciążeń.
Ma właściwości tiksotropowe.
Żywica umożliwia ze względu na swoją silną przyczepność i łatwość wnikania w pory i wgłębienia bezpieczne mocowanie bez ryzyka rozciągnięcia, które tym samym nie powoduje naprężenia w materiale będącym podłożem.
Żywica i utwardzacz mieszają się tylko podczas wyciskania poprzez przepływ produktu przez odpowiedni mieszacz. Nie jest konieczne wstępne mieszanie.
Żywica może zostać też użyta jako masa do naprawy lub wypełnienia.
TEMPERATURA ROBOCZA: zakres -40°C/+40°C przy długotrwałej temperaturze maksymalnej 30°C.


V-PLUS WINTER

Winter_CEok2BCR 400 V-PLUS WINTER

Dwuskładnikowa żywica winyloestrowa nie zawierająca styrenu odpowiednia do ciężkich obciążeń bez naprężenia w betonie, pełnym murze, pustakach i drewnie.

Specjalna formuła do zastosowania zimą przy temperaturze pomieszczenia do -20°C. Krótki czas utwardzenia nawet w niskich temperaturach

ETA-09/0140 Opcja 7 od M8 do M24 do betonu niespękanego i OPCJA 1 DO MOCOWANIA W BETONIE SPĘKANYM przy zastosowaniu prętów gwintowanych typu od M10 do M20. V PLUS ma zgodnie z CE-ETA zmiennie głębokości kotwienia. To zapewnia użytkownikowi w dużej mierze swobodę.

ETA-09/0246 pręty zbrojeniowe (średnica od 8 mm do 32 mm) dla później zalanych zaprawą łączników zbrojarskich w żelbecie

Ponieważ produkt nie zawiera styrenu (brak ostrego zapachu) można stosować również w pomieszczeniach zamkniętych

Ma właściwości tiksotropowe.

Żywica umożliwia ze względu na swoją silną przyczepność i łatwość wnikania w pory i wgłębienia bezpieczne mocowanie bez ryzyka rozciągnięcia, które tym samym nie powoduje naprężenia w materiale będącym podłożem.

Żywica i utwardzacz mieszają się tylko podczas wyciskania poprzez przepływ produktu przez odpowiedni mieszacz. Nie jest konieczne wstępne mieszanie.

Żywica może zostać też użyta jako masa do naprawy lub wypełnienia.

Dopuszczalna odporność termiczna po utwardzeniu kształtuje się w zakresie:

-40°C/+40°C (długotrwale maksymalnie = 24°C)
-40°C/+80°C (długotrwale maksymalnie = 50°C)
-40°C/+120°C (długotrwale maksymalnie = 72°C).


V-PLUS

V-Plus_GruppoCE_0BCR-825 V-PLUS / BCR-400 V-PLUS / BCR-345 V-PLUS / BCR-300 V-PLUS / BCR-165 V-PLUS / TERMO & KIT

Dwuskładnikowa żywica winyloestrowa nie zawierająca styrenu odpowiednia do ciężkich obciążeń bez naprężenia w betonie, pełnym murze, pustakach i drewnie.

Zgodnie z danymi wg CE-ETA kotwa V-PLUS jest jedną z najlepszych żywic winyloestrowych na rynku europejskim z podwójnym dopuszczeniem. ETA-09/0140 Opcja 7 od M8 do M24 do betonu niespękanego i OPCJA 1 1 DO MOCOWANIA W BETONIE SPĘKANYM przy zastosowaniu prętów gwintowanych typu od M10 do M20. V PLUS ma zgodnie z CE-ETA zmienne głębokości kotwienia. To daje użytkownikowi dużą swobodę! Zwiększenie maksymalnej głębokości osadzenia do dwudziestokrotności średnicy pręta gwintowanego. PODWYŻSZENIE OBCIĄŻENIA PROJEKTOWEGO CIĄGNIĘCIEM przy zastosowaniu w suchym i mokrym betonie. ETA-09/0246 pręty zbrojeniowe (średnica od 8 mm do 32 mm) dla później zalanych zaprawą łączników zbrojarskich w żelbecie. Redukcja minimalnej głębokości osadzenia w celu realizacji łączników zbrojarskich. Raport z testu odporności na działanie ognia. Dopuszczony pojemnik o pojemności 825 ml, idealny do imponujących prac. Produkt można stosować w suchym betonie, mokrym betonie i wywierconych otworach wypełnionych wodą (stosowanie w wywierconych otworach wypełnionych wodą dopuszczalne tylko przy zastosowaniu prętów gwintowanych). Twardnienie produktu zachodzi również w obecności wody. Temperatura obróbki: od +5°C do +30°C.

Dopuszczalna odporność termiczna po utwardzeniu kształtuje się w zakresie:
-40°C/+40°C (długotrwale maksymalnie = 24°C)
-40°C/+80°C (długotrwale maksymalnie = 50°C)
-40°C/+120°C (długotrwale maksymalnie = 72°C).
Skrócony czas budowy przy temperaturze podłoża od -10°C do +40°C.
Pod kątem lotnych związków organicznych kwalifikacja zgodnie z francuskim dekretem nr 2011-321 i normą ISO 16000.

Ponieważ produkt nie zawiera styrenu (brak ostrego zapachu) można stosować również w pomieszczeniach zamkniętych.
Ma właściwości tiksotropowe.
Żywica umożliwia ze względu na swoją silną przyczepność i łatwość wnikania w pory i wgłębienia bezpieczne mocowanie bez ryzyka rozciągnięcia, które tym samym nie powoduje naprężenia w materiale będącym podłożem.
Żywica i utwardzacz mieszają się tylko podczas wyciskania poprzez przepływ produktu przez odpowiedni mieszacz. Nie jest konieczne wstępne mieszanie. Żywica może zostać też użyta jako masa do naprawy lub wypełnienia.

Deklaracja właściwości użytkowych:


EPOXY 21

epoxy21_gruppoceDwuskładnikowa żywica epoksydowa, mocne kotwienie w przypadku dużych obciążeń w betonie, pełnym murze i drewnie. Podwójna kwalifikacja CE, również w przypadku aktywności sejsmicznej C2.

Zgodnie z danymi i właściwościami określonymi na podstawie europejskiej aprobaty technicznej (ETA) macie Państwo do dyspozycji jedną z najlepszych kotw chemicznych na rynku europejskim z podwójnym dopuszczeniem. Dopuszczenia dotyczą całego szeregu prętów gwintowanych (od M8 do M24) i prętów zbrojeniowych (średnica od 8mm do 32mm).
Kotwę można mocować w mokrym betonie i wywierconych otworach wypełnionych wodą bez podwojenia czasu wiązania oraz otworach wierconych techniką diamentową.
Opcja 7 od M8 do M30 do betonu niespękanego i opcja 1 do montażu w betonie spękanym z prętami gwintowanymi typu od M12 do M24. Produkt ma zmienną głębokość w aprobacie CE-ETA. W ten sposób konstruktor ma zapewnioną bardzo dużą swobodę.
ETA dla później zalanych zaprawą łączników zbrojarskich zgodnie z normą EC2 i TR023 o maksymalnej dopuszczalnej głębokości 2500 mm, certyfikowana instalacja za pomocą wiertarki i wierteł koronowych (na sucho/mokro).
Dopuszczalne temperatury robocze obejmują zakres -40°C/+40°C (długotrwała temperatura maksymalna = 24°C) i -40°C/+80°C (długotrwała temperatura maksymalna = 50°C).

Ta żywica może być stosowana również w mokrym betonie, odwiertach wypełnionych wodą i mocowaniach znajdujących się pod wodą (obniżenie obciążenia projektowego o 20%).
Umożliwia kotwienie dielektryczne przy zniesieniu działania prądu.
Nie ulega trwałej hydrolizie.
Nadaje się idealnie do żelaza zbrojeniowego.
Ma właściwości tiksotropowe.
Żywica umożliwia ze względu na swoją silną przyczepność i łatwość wnikania w pory i wgłębienia bezpieczne mocowanie bez ryzyka rozciągnięcia, które tym samym nie powoduje naprężenia w materiale będącym podłożem. Żywica i utwardzacz mieszają się tylko podczas wyciskania poprzez przepływ produktu przez odpowiedni mieszacz. Nie jest konieczne wstępne mieszanie.
Żywica może zostać też użyta jako masa do naprawy lub wypełnienia.

Kotwy Chemiczne